Podrobnosti záznamu

Název
    Izotopové složení síry v sulfidech a uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
Další názvy
    Isotope composition of sulfur in sulfides and of carbon and oxygen in carbonates from mafic dike rocks of the Czech part of the Krušné hory/Erzgebirge area
Autor
    Holub, F.
    Jačková, Ivana
    Novák, J.
    Štemprok, F.
    Veselovský, František
    Žák, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2001
Výraz tezauru
    lamprophyre, stable isotopes, Krušné hory, Erzgebirge
Klíčové slovo
    části
    české
    Hor
    Hornin
    Izotopové
    Karbonátech
    Krušných
    Kyslíku
    Mafických
    Síry
    Složení
    Sulfidech
    Uhlíku
    žilných
Abstrakt (česky)
   Bylo stanoveno izotopové složení uhlíku a kyslíku v lamprofyrech Krušných hor. Data byla interpretována z hlediska původu sulfidů a karbonátů v těchto horninách.
Abstrakt (anglicky)
   Isotope composition of sulfur in sulfides and of carbon and oxygen in carbonates from mafic dike rocks of the Czech part of the Krušné hory/Erzgebirge area
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014