Podrobnosti záznamu

Název
    Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien) : studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast) (12-41 Beroun)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Frýda, Karel Vokurka
Další názvy
    Strontium isotopic composition of Silurian and Devonian seawater in the Prague Basin (Barrandian): The study of Silurian-Devonian boundary stratotype (Klonk near Suchomasty)
Autor
    Frýda, Jiří
    Vokurka, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Strany
    s. 106-108
Rok
    1997
Poznámky
    1 obr., 12 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    Barrandien
    devon
    geochemie izotopická
    pražská pánev
    sedimenty karbonátové
    silur
    stratotyp
    stroncium
    voda mořská
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Suchomasty (Beroun)
Klíčové slovo
    12-41
    Barrandien
    Beroun
    Devonské
    Hranice
    Izotopové
    Klonk
    Mořské
    Pánvi
    Pražské
    Silur-devon
    Silurské
    Složení
    Stratotypu
    Stroncia
    Studie
    Suchomast
    Vody
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012