Podrobnosti záznamu

Název
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
Další názvy
    Carbon and oxygen isotopic composition pf Proterozoic carbonate rocks from surroundings of former Lill's Mine near Příbram
Autor
    Žák, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    1999
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Klíčové slovo
    Bývalého
    Dolu
    Hornin
    Izotopové
    Karbonátových
    Kyslíku
    Lill
    Okolí
    Proterozoických
    Příbrami
    Složení
    Uhlíku
Abstrakt (česky)
   Bylo studováno izotopové složení uhlíku a kyslíku neoproterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami. Většina studovaných hornin vznikla v souvislosti se submarinními hydrotermálními procesy.
Abstrakt (anglicky)
   Carbon and oxygen isotopic composition pf Proterozoic carbonate rocks from surroundings of former Lill's Mine near Příbram
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014