Podrobnosti záznamu

Název
    Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch
Údaj o odpovědnosti
    Jozef Stankovič
Další názvy
    Isotopic composition of sulphur in molybdenite from the Malé Železné, Tisovec, Hnilec and Rochovce localities in the West Carpathians
Autor
    Stankovič, Jozef
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 6
Strany
    s. 551-554
Rok
    1990
Poznámky
    1 tab., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    izotopy S
    magma
    metamorfismus
    molybdenit
    sulfidy a sulfosoli
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Hnilec
    Malé Železné
    Rochovce
    Tisovec
Klíčové slovo
    Hnilec
    Izotopové
    Karpatoch
    Lokalít
    Malé
    Molybdenitu
    Rochovce
    Síry
    Tisovec
    Západných
    Zloženie
    Železné
Abstrakt (česky)
   Charakter rozdílů v izotopovém složení síry molybdenitů svědčí o hlubinných procesech, které vedly k homogenizaci a slabému obohacení roztoků o izotop síry 32 na studovaných lokalitách, přičemž je třeba brát v úvahu kontaminaci a oxidačně-redukční podmínky. I když o endogenním zdroji mineralizace není pochybnosti, zůstává nejasný způsob obohacení síry na některých výskytech
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012