Podrobnosti záznamu

Název
    Izotopy radia termálních minerálních vod v Karlových Varech : Interpretace vztahu vody k okolní hornině
Další názvy
    Radium isotopes of thermal mineral waters in Karlovy Vary: The relationship of water to the surrounding rock
Autor
    Bruthans, Jiří
    Goliáš, Viktor
    Procházka, Radek
    Řanda, Zdeněk
    Třískala, Zdeněk
    Vylita, Tomáš
    Žídková, Veronika
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník 10. Česko-Slovenského mezinárodního hydrogeologického kongresu
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2009/08/31 ; Ostrava
Výraz tezauru
    granite
    Karlovy Vary
    mineral waters
    radium isotopes
Klíčové slovo
    Hornině
    Interpretace
    Izotopy
    Karlových
    Minerálních
    Okolní
    Radia
    Termálních
    Varech
    Vod
    Vody
    Vztahu
Abstrakt (česky)
   Ve vodách karlovarské termální struktury byly naměřeny aktivity všech přírodních izotopů radia (223Ra, 224Ra, 226Ra, 228Ra). Stanovené objemové aktivity izotopů radia jsou vysoké, nejvyšší aktivitu má primární Vřídlo (3,05 Bq l-1). Na základě poměru 228Ra/226Ra nelze vypočítat dobu ekvilibrace s horninou (karlovarským granitem), situace je komplikována sekundárními procesy.
Abstrakt (anglicky)
   In the waters of Karlovy Vary thermal structure were measured activity of all natural isotopes of radium (223Ra, 224Ra, 226Ra, 228Ra). Set volume activity of radium isotopes are high, the highest activity of the primary Vřídlo (3.05 Bq l-1). On the basis of the ratio can be calculated 228Ra/226Ra for ekvilibrace with rocks (granite Carlsbad), the situation is complicated by secondary processes.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012