Podrobnosti záznamu

Název
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
Údaj o odpovědnosti
    Čestmír Kus, Antonín Uher, Zdeněk Klika
Další názvy
    Clay minerals of the Styrian nappes in the southern part of the Ostrava-Karviná coal District
Autor
    Klika, Zdeněk, 1943-
    Kus, Čestmír
    Uher, Antonín
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 2
Strany
    s. 155-169
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    aleurity
    difrakce rentgenová
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    karpat
    mineralogie jílová
    minerály jílové
    pelity
    petrografie
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    čísti
    Jílové
    Jižní
    Minerály
    Ostravsko-karvinského
    Příkrovů
    Revíru
    štýrských
Abstrakt (česky)
   Příspěvek je věnován jílovým minerálům aleuropelitických hornin slezské a podslezské jednotky, které tvoří pokryv svrchního karbonu v j. části ostravsko-karvinského revíru. Pro slezskou jednotku a pro tzv. "tektonickou melanž" je charakteristická přítomnost smíšených struktur illit-smektit, v podslezské jednotce je hlavním jílovým minerálem smektit s nízkým mezivrstevním nábojem. Sledování stupně krystalinity illitu vede autory k názoru, že struktura illitu v horninách podslezské jednotky byla ovlivněna dynamometamorfními procesy.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012