Podrobnosti záznamu

Název
    Jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenidy v Cu-zrudnění z karbonských sedimentů od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev)
Autor
    Böhmová, Vlasta
    Malec, J.
    Prouza, V.
    Veselovský, F.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2011, podzim
Strany
    s. 189-192
Rok
    2012
Poznámky
    Překlad názvu: Jacutingaite, palladian gold and Pd-selenide in the copper ore from Carboniferous sediments by Košťálov near Semily (Krkonoše Piedmont Bassin, Czech Republic)
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    analyses of ore elements
    chalcodite s. l.
    jacutingaite
    Krkonoše Piedmont Bassin (Czech Republic)
    Pd-gold
    Pd-selenide
    siltstone
    silver
    Upper Carboniferous
Klíčové slovo
    Cu-zrudnění
    Jacutingait
    Karbonských
    Košťálova
    Paladiové
    Pánev
    Pd-selenidy
    Podkrkonošská
    Sedimentů
    Semil
    Zlato
Abstrakt (česky)
   Malá zrna Au-, Ag-, Pd-, Pt-, Hg, a Se- minerálů se vyskytují v tenkých vrstvách chalkozínových rud nalézajících se v jílovcových polohách ve vrstvách konglomerátů a prorůstají zuhelnatělé fragmenty rostlin. Chalkozínová ruda je tvořena minerály Cu2S - CuS skupiny (hlavně djurleitem, roxbyitem, anilitem) a je částečně oxidována (malachit, brochantit, langit). Zrna PGE minerálů se vyskytují v malých puklinách a jako mikroskopické drúzy vyplňující dutiny v malachitu i brochantitu a patří k nejmladší minerální asociaci.
Abstrakt (anglicky)
   Very small grains of Au-, Ag-, Pd-, Pt-, Pt-, Hg-, and Se- minerals occure in the thin layer of chalcocite ore situated in the siltstone bed inside formation of conglomerates. The ore associates with carbonified fragments of plants. Chalcocite ore is formed by some minerals Cu2S - CuS suite (mainly djurleite, roxbyite, anilite) and is partly oxidized (malachite, brochantite, langite). The grains of PGE- minerals occure in little fissures and microscopic druse cavities of malachite and brochantite. They are nearly the youngest in the mineral assembge.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    19. 3. 2014