Podrobnosti záznamu

Název
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? : 25-12 Hranice
Údaj o odpovědnosti
    Josef Havíř, Josef Adámek
Další názvy
    How to explain differences in bedding orientation in the area of Starý Jičín Hill (Outer Carpathian nappes, Silesian Unit): fold or fault?
Autor
    Adámek, Josef
    Havíř, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Svazek/č.
    Roč. 15
Strany
    s. 53-56
Rok
    2008
Poznámky
    2 obr., 2 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2007
Klasifikační znak
    55(1)
    551.2
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    flyšové pásmo Západních Karpat
    konglomerát
    litostratigrafická jednotka
    puklina
    slezská jednotka
    troska příkrovová
    vrstevnatost
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Starý Jičín (Nový Jičín, Nový Jičín)
Klíčové slovo
    25-12
    Hranice
    Jak
    Jednotka
    Karpatské
    Kopce
    Orientaci
    Příkrovy
    Regionu
    Rozdíly
    Slezská
    Starojického
    Vnější
    Vrása
    Vrstevnatosti
    Vysvětlit
    Zlom
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 4. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012