Podrobnosti záznamu

Název
    Jarosit z uhelných odvalů z Kladna
Další názvy
    Jarosite from coal waste heaps from kladno (Czech Republic)
Autor
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 11, č. 1
Strany
    1
Rok
    2003
Výraz tezauru
    jarosite, natrojarosite, secondary minerals, kladno, Czech Republic
Klíčové slovo
    Jarosit
    Kladna
    Odvalů
    Uhelných
Abstrakt (česky)
   Práškovitý minerál ze skupiny jarositu, který vzniká recentně zvětráváním hornin na odlaech kladenských dolů je jarosit. EDX analýza prokázala výraznou převahu K nad Na.
Abstrakt (anglicky)
   Jarosite from coal waste heaps from kladno (Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014