Podrobnosti záznamu

Název
    Jednoduchý návod ke sběru prachu
Autor
    Hladil, Jindřich
    Kondziolka, J.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v novinách
Zdrojový dokument - seriál
    Instantní astronomické noviny
Svazek/č.
    Roč. 12, 712.
Strany
    s. 1-9
Rok
    2008
Poznámky
    [cit. 2008-10-20]
    Projekt: IAAX00130702, GA AV ČR
    Překlad názvu: The simplest manual to collecting of sediment after the major dustfall episodes
    Rozsah: 9 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    dustfall
    eolian sediment
    sampling techniques
Klíčové slovo
    Jednoduchý
    Návod
    Prachu
    Sběru
Abstrakt (česky)
   Předložen je jednoduchý návod, jak prvotně dokumentovat prachový sediment, vzorkovat ho a fotografovat při mimořádně silné události ukládání atmosférického prachu (zejména, je-li prach přinesen z velkých vzdáleností napříč zeměmi či kontinenty). Jednotlivé sekce návodu se zabývají 1) odběrem prachu na čistém anebo znečistěném sněhovém podkladu, nepropustných a polopropustných pevných přírodních a umělých substrátech, a konečně též z jeho druhotných akumulací; 2) použitím speciálně připravených primitivních lapačů; 3) vzorkováním prachového sedimentu pro texturní účely; 4) metodami digitální fotografické dokumentace; a 5) různým, např. je zde zmíněn výstražný systém, průvodka vzorků, význam kvality vzorků, jejich další použití a obecný význam této činnosti.
Abstrakt (anglicky)
   A simple manual provides basic guidelines to primary documentation of the dust sediment during the major dustfall episodes (preferably if dust is delivered from distant sources, across countries and continents). The individual sections deal with 1) collecting of the dust from fresh and/or contaminated snow substrates, not permeable and slightly permeable, solid natural and artificial sufaces, and, finally, also from secondary accumulations of this material; 2) utilization of primitive but specially prepared sediment traps; 3) sampling of sediment for textural analyses; 4) appropriate methods of digital photograph documentation; and 5) miscellaneous, e.g., about the warning system, sample passports, sample quality, subsequent procedures and overall importance of these activities.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012