Podrobnosti záznamu

Název
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Čurda
Další názvy
    The southern part of the hydrogeological boundary betveen the Vysoké Mýto syncline and the Ústí syncline
Autor
    Čurda, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 101-103
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    hydrogeologie regionální
    hydrologie
    letovické krystalinikum
    orlicko-žďárský faciální vývoj
    poličské krystalinikum
    voda podzemní
    zvodnělý kolektor
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    14-33
    14-34
    24-11
    24-12
    Hranice
    Hydrogeologické
    Jižní
    Letovice
    Město
    Moravě
    Nové
    Polička
    Svitavy
    Synklinálou
    úsek
    ústeckou
    Vysokomýtskou
Abstrakt (anglicky)
   The Cretaceous Potštejn anticline has an essential role as the hydrogeological boundary between two important structures - the Vysoké Mýto syncline and the Ústí syncline. The Potštejn anticline is predisponed by the crystalline Stašov ridge, which influenced sedimentary conditions in different parts of eastern margin of the Cretaceous sedimentary basin. According to the position of the axial depression near the village of Mikuleč and the average groundwater level, there exists a hydraulic connection between B and C aquifers of the Vysoké Mýto syncline and the Ústí syncline. The Semanín fault modifies infiltration conditions in the eastern limb of the Potštejn anticline
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012