Podrobnosti záznamu

Název
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
Údaj o odpovědnosti
    Jan Čurda
Další názvy
    Centennial Prague District Břevnov seen with the eyes of hydrogeologist
Autor
    Čurda, Jan, 1962-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Strany
    s. 187-191
Rok
    2007
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Klasifikační znak
    55(1)
    556
    930
Skupina konspektu
    55
    556
    930
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    geologie urbanistická
    historie
    hydrogeologie
    jímání
    nádrž vodní
    odvodňování
    pramen
    restaurace památky
    stavby vodní
    voda podzemní
    vrstva izolační
    vydatnost
    zásobování vodou
    zvodnělý kolektor
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Praha-Břevnov
Klíčové slovo
    12-24
    Břevnov
    Hydrogeologa
    Jubilující
    Očima
    Praha
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012