Podrobnosti záznamu

Název
    Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the 'black flysch' case study
Další názvy
    Spory o stáří jura-křída ve flyšových sedimentech Západních Karpat. studium 'černého flyše'.
Autor
    Golonka, Jan
    Malata, Ewa
    Marko, František
    Oszczypko, Nestor
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Cretaceous Research
Svazek/č.
    Roč. 25, č. 1
Strany
    25
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Western Outer Carpathians, Pieniny Klippen Belt, Magura nappe, Jurassic, Cretaceous, Black flysch, Foraminifera, Calcareous nannofossils, Redeposition
Klíčové slovo
    Black
    Carpathian
    Case
    Controversies
    Flysch
    Jurassic-Cretaceous
    Study
    Western
Abstrakt (česky)
   Na základě nových výzkumů bylo stáří sedimentů černého flyše stanoveno v rozmezí alb-cenoman. Studie přinesla další poznatky o procesech resedimentace jurských a spodnokřídových uloženin a fosilií do mladších vrstev, jejichž přítomnost způsobila původní špatnou interpretaci.
Abstrakt (anglicky)
   Analyses have proved an Albian-cenomanian age for the 'black flysch' deposits and brought to light new information on the reworking processes of the Jurassic and Lower Cretaceous sediments and fossils whose presence has led to previous misiinterpretations of the biostratigraphic record.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014