Podrobnosti záznamu

Název
    Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the black flysch case study
Další názvy
    Spor o hranici jura-křída ve flyšových sedimentech (black flysch) Západních Karpat
Autor
    Golonka, Jan
    Malata, Ewa
    Marko, František
    Oszczypko, Nestor
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Cretaceous Research
Svazek/č.
    Roč. 25, č. 1
Strany
    25
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Western Outer Carpathians, Pieniny Klippen Belt, Magura Nappe, Jurassic, Cretaceous, Foraminifera, Calcareous nannofossils, Redeposition
Klíčové slovo
    Black
    Carpathian
    Case
    Controversies
    Flysch
    Jurassic-Cretaceous
    Study
    Western
Abstrakt (česky)
   Detailní studie hranice jura-křída v bradlovém pásmu Západních Karpat (tzv. black flyš, 59 vzorů) ukázala, že ve skutečnosti sedimenty obsahují foraminifery a vápnitý nanoplankton albského a cenomanského stáří. Práce obsahuje diskusi o problematice redeponovaného materiálu.
Abstrakt (anglicky)
   A detailed examination of the Jurassic-Cretaceous boundary in the Pienniny Klippen Belt, Western Carpathians (black flysch, 59 samples)found out, that sediments contain foraminifers and calcareous nannofossils of the Albian and Cenomanian age. Problematics of reworked material has been discussed.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014