Podrobnosti záznamu

Název
    K/Ar ages of white mica/illites at Late Variscan and post-Variscan sulphide and uranium deposits of the Bohemian Massif (Czech Republic)
Další názvy
    K/Ar stáří světlé slídy a illitu pozdněvariských a povariských polymetalických a uranových ložisek Českého masívu (Česká republika)
Autor
    Kříbek, Bohdan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Géologie de la France
Svazek/č.
    Roč. 2007, č. 2
Strany
    1
Rok
    2007
Výraz tezauru
    K/Ar dating, hydrothermal alterations, Příbram, Kutná Hora, Rožná, Czech Republic
Klíčové slovo
    Ages
    Bohemian
    Czech
    Deposits
    K/Ar
    Late
    Massif
    Mica/illites
    Post-Variscan
    Republic
    Sulphide
    Uranium
    Variscan
    White
Abstrakt (česky)
   Jednotlivé granulometrické frakce světlé slídy a illitu byly analyzovány z hydrotermálních alterací polymetalických ložisek Kutná Hora a Příbram a z uranového ložiska Rožná byly datovány pomocí konvenční K/Ar analýzy. K/Ar stáří světlé slídy z ložiska Kutná Hora (307-304) koinciduje s obdobím intruze
Abstrakt (anglicky)
   Different grain-size categories of white mica/illite from hydrothermal alterations at the Kutná Hora and Příbram deposits and from the Rožná deposit were dated using conventional K/Ar method. The K/Ar ages of white mica from the Kutná Hora deposit (307-304 Ma) is consistent with the time span of the emplacement of young granites and lamprophyre dykes in the Bohemian massif. The K/Ar ages of hydrothermal illite from the Příbram deposit (274 to 268 Ma) and from the Rožná deposit (277 to 264 Ma) indicate a large-scale hydrothermal event during the late Early Permian.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014