Podrobnosti záznamu

Název
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
Údaj o odpovědnosti
    Jan Šrámek
Další názvy
    Stone of Pegassus and Muses Statues on the portal of Silesian Museum in Opava (Czech Republic)
Autor
    Šrámek, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 164-167, Příl. 12
Rok
    2006
Poznámky
    2 tab. v textu, 2 fot. v Příl. 12
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    504
    552
    553.5/.8
    912
Skupina konspektu
    504
    553
    912
    930
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    difrakce rentgenová
    geologie regionální
    historie
    kámen dekorační
    kámen stavební
    mapa geologická
    provenience
    restaurace památky
    sedimenty organické
    vápenec
    vlastnosti fyzikální
    zvětrávání
Geografické jméno
    Aflenz (Rakousko-Steiermark)
    Morava (Česko)
    Opava
    Rakousko-Steiermark
Klíčové slovo
    15-32
    Kámen
    Múz
    Muzeum
    Opava
    Opavě
    Pegasů
    Slezské
    Sousoší
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012