Podrobnosti záznamu

Název
    Křídové odkryvy u Líbeznice (výkopy pro teplovod Mělník-Praha). Geologie, fosfority, přitmelení epibionti
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Žítt, Olga Nekvasilová
Další názvy
    Cretaceous exposures near Líbeznice (excavations for warm-water pipeline Mělník-Praha, Czechoslovakia). Geology, phosphorites, cemented epibionts
Autor
    Nekvasilová, Olga
    Žítt, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bohemia centralis
Svazek/č.
    Roč. 21
Strany
    s. 19-45
Rok
    1992
Poznámky
    5 obr.,2 fot.,2 tab.,1 pl.,11 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Bohemia cent.
Předmětová skupina
    Barrandien
    biocenóza
    cementační sedimenty
    česká křídová pánev
    fosforit
    křída-svrchní
    sedimentologie
    symbióza
Předmětová kategorie
    epibionti
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Líbeznice
Klíčové slovo
    Epibionti
    Fosfority
    Geologie
    Křídové
    Líbeznice
    Mělník-Praha
    Odkryvy
    Přitmelení
    Teplovod
    Výkopy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    24. 11. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012