Podrobnosti záznamu

Název
    Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
Údaj o odpovědnosti
    Přemysl Zelenka
Další názvy
    Cretaceous sediments in the area of the map sheet 12-144 Lány
Autor
    Zelenka, Přemysl
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 60
Rok
    2006
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
    912
Skupina konspektu
    55
    912
Předmětová skupina
    cenoman
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    křída-svrchní
    litofacie
    mapa geologická
    neotektonika
    relikt
    sedimentace estuáriová
    sedimentace fluviální
    turon
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Lány (Rakovník, Kladno)
    Pecínov (Rakovník, Rakovník)
    Rynholec (Rakovník, Rakovník)
Klíčové slovo
    12-14
    12-144
    Křídové
    Lány
    Listu
    Rakovník
    Sedimenty
    území
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012