Podrobnosti záznamu

Název
    Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
Údaj o odpovědnosti
    Přemysl Zelenka
Další názvy
    Cretaceous sediments in the area of the map sheet 13-143 Pečky
Autor
    Zelenka, Přemysl
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 24-25
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    cenoman
    geologie regionální
    kolínský faciální vývoj
    křída-svrchní
    litostratigrafie
    mapa geologická
    sedimentace mělkovodní
    sedimentace sladkovodní
    turon
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Pečky (Nymburk)
    Velim (Kolín)
Klíčové slovo
    13-14
    13-143
    Křídové
    Listu
    Nymburk
    Pečky
    Sedimenty
    území
Abstrakt (anglicky)
   Cretaceous sediments in the surroundings of Pečky (Central Bohemia) belong to Peruc Member, Korycany Member, Bílá hora Formation and Jizera Formation of the Bohemian Cretaceous Basin. According to lithofacies dividision, these sediments correspond to the Labe and Kolín development. The Železné hory Mts.-fault and Kolín-fault are of great importance among main fracture lines
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012