Podrobnosti záznamu

Název
    Křídové sedimenty na území listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
Údaj o odpovědnosti
    Přemysl Zelenka
Další názvy
    Cretaceous sediments in the area of the map sheet 13-322 Kolín
Autor
    Zelenka, Přemysl
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 46-47
Rok
    2003
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    kolínský faciální vývoj
    křída-svrchní
    labský faciální vývoj
    litostratigrafie
    mapa geologická
    sedimentace fluviolakustrinní
    sedimentace mořská
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    13-32
    13-322
    Kolín
    Křídové
    Listu
    Sedimenty
    území
Abstrakt (anglicky)
   Cretaceous sediments in the area of the map sheet 13-322 Kolín belong to the Peruc Member, Korycany Member, Bílá hora Formation, Jizera Formation and Teplice Formation of the Bohemian Cretaceous Basin. According to lithofacies division, these sediments belong to the Kolín and Labe development. The beds are gently dipping to the NE. The Kolín-fault and Železné hory Mts.-fault are of grand importance among the main fracture lines
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012