Podrobnosti záznamu

Název
    Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách
Další názvy
    Cretaceous sediments in the surroundings of Bílina (NW Bohemia)
Autor
    Valečka, Jaroslav
    Zelenka, Přemysl
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    2
Rok
    2008
Výraz tezauru
    geological mapping, Cretaceous sediments, NW Bohemia
Klíčové slovo
    Bíliny
    Čechách
    Křídové
    Okolí
    Sedimenty
    Severozápadních
Abstrakt (česky)
   Je popsána a charakterizována sedimentární výplň české křídové pánve v okolí Bíliny
Abstrakt (anglicky)
   Cretaceous sediments in the surroundings of Bílina (NW Bohemia)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014