Podrobnosti záznamu

Název
    Křídové sedimenty v okolí Litoměřic
Další názvy
    Cretaceous sediments in the surroundings of Litoměřice
Autor
    Zelenka, Přemysl
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Cretaceous sediments, Bohemian Cretaceous Basin
Klíčové slovo
    Křídové
    Litoměřic
    Okolí
    Sedimenty
Abstrakt (česky)
   Popsán úplný vrstevní sled výplně české křídové pánve na Litoměřicku v celkové mocnosti přes 700 m a charakterizována jeho tektonika.
Abstrakt (anglicky)
   Cretaceous sediments in the surroundings of Litoměřice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014