Podrobnosti záznamu

Název
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, velkolom Čertovy schody
Autor
    Adamovič, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 12-13
Rok
    2002
Poznámky
    Překlad názvu: Brittle deformation of Devonian limestones along the Očkov Fault, Čertovy schody Quarry
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Barrandian
    brittle tectonics
    limestones
Klíčové slovo
    Čertovy
    Devonských
    Křehké
    Očkovského
    Podél
    Porušení
    Schody
    Vápenců
    Velkolom
    Zlomu
Abstrakt (česky)
   Podél očkovského zlomu (pražská pánev, barrandien) je popsáno polyfázové křehké porušení devonských vápenců. Nejvýznamnějším napěťovým polem je komprese SZ-JV.
Abstrakt (anglicky)
   Polyphase brittle deformation of Devonian limestones is described from the Očkov Fault (Prague Basin, Barrandian). The most significant stress field is NW-SE compression.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012