Podrobnosti záznamu

Název
    Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Otava
Další názvy
    Quartzy arcose sandstones between Únanov and Tvořihráz: Devonian clastics or a relic of Tertiary duricrust?
Autor
    Otava, Jiří, 1950-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 4
Strany
    s. 37-38
Rok
    1997
Poznámky
    2 obr., 1 tab., 5 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    Český masiv
    devon
    diskuse
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    ochrana přírody
    pískovce
    selkrusta
    těžké minerály
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Tasovice (Znojmo)
    Tvořihráz (Znojmo)
    Únanov (Znojmo)
Klíčové slovo
    34-11
    Arkózové
    Devonská
    Durikrusty
    Klastika
    Křemenné
    Pískovce
    Relikty
    Terciérní
    Tvořihrází
    Únanovem
    Znojmo
Abstrakt (anglicky)
   The analysis of translucent heavy fraction of aquartzy sandstone, formerly considered as Devonian clastic sediments of the "Old Red facies" resulted in the reinterpretation of the geological setting. The staurolitic assemblage proved that the boulders of quartzy sandstones are most probably a relic of crustified Tertiary clastic sediments. The conclusion corresponds with the general geological and paleoclimatic setting of the area
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012