Podrobnosti záznamu

Název
    K antropogenním vlivům v povodí horního toku Lužické Nisy
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Farský
Další názvy
    A comment on Anthropogenic Impacts at the Upper Flow of the River Lužická Nisa
Autor
    Farský, Ivan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Československé geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 97, č. 1
Strany
    s. 26-32
Rok
    1992
Poznámky
    1 obr.,1 tab.,1 diagr.,12 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Čs. geogr. Společ.
Předmětová skupina
    ekologie
    eroze
    hydrologie povrchových vod
    povrchové recipienty
    pozorování režimní
    půdy
    říční stok
    životní prostředí
Geografické jméno
    Čechy severní
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Antropogenním
    Horního
    Lužické
    Nisy
    Povodí
    Toku
    Vlivům
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    24. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012