Podrobnosti záznamu

Název
    K biostratigrafii svrchního eocénu (vápnitý nanoplankton) vsetínských vrstev zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
Údaj o odpovědnosti
    Lilian Švábenická, Oldřich Krejčí
Další názvy
    The Late Eocene biostratigraphy (calcareous nannofossils) of the Vsetín Member (Zlín Formation) on the Vsetín map sheet
Autor
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Švábenická, Lilian, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 4
Strany
    s. 44-46
Rok
    1997
Poznámky
    1 obr., 10 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    eocén
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    nannofosílie
    oligocén
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Karolinka (Vsetín)
    Stanovnice (Vsetín)
Klíčové slovo
    25-41
    Biostratigrafii
    Eocénu
    Listu
    Nanoplankton
    Souvrství
    Svrchního
    Vápnitý
    Vrstev
    Vsetín
    Vsetínských
    Zlínského
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012