Podrobnosti záznamu

Název
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
Údaj o odpovědnosti
    Antonín Ivan
Další názvy
    Nature of neotectonic movements and relief development in area of the Hrubý Jeseník Mts. and eastern part of the Orlické hory Mts
Autor
    Ivan, Antonín
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 3
Strany
    s. 277-281
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. Muz., Sér. A
Předmětová skupina
    hypotéza
    impaktit
    kvartér
    mesozoikum
    morfostruktura
    orlicko-kladské krystalinikum
    reliéf
    silesikum
    terciér
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
    Kraj Severomoravský
    Kraj Východočeský
Klíčové slovo
    Charakteru
    části
    Hor
    Hrubého
    Jeseníku
    Neotektonických
    Oblasti
    Orlických
    Pohybů
    Reliéfu
    Východní
    Vývoji
Abstrakt (česky)
   Reliéf východosudetských pohoří nelze vysvětlit na základě překonané koncepce paleogenního zarovnaného povrchu typu peneplénu. Subaerický vývoj od regrese křídového moře trval 80 miliónů let a byl velmi složitý jak v důsledku četných klimatických změn, tak měnících se tektonických režimů. Výklad geneze reliéfu je proto třeba opírat o moderní koncepce klimatické i strukturní geomorfologie. Z regionálního hlediska je nutné brát v úvahu práce našich i polských geologů a geomorfologů.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012