Podrobnosti záznamu

Název
    K důlně geologickým podmínkám hornické činnosti ve velkých hloubkách v Československé části Hornoslezské černouhelné pánve (OKR)
Údaj o odpovědnosti
    Miloslav Dopita
Další názvy
    Some information on underground geological conditions of mining activities in great depths within the Czechoslovak part of the upper Silesian coal basin (the Ostrava-Karviná coalfield - OKR)
Autor
    Dopita, Miloslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
Strany
    s. 60-70
Poznámky
    1 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    [MS] - publikace vydaná jen pro vnitřní či služební potřebu
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    622.33
Skupina konspektu
    622
Klíčové slovo
    části
    černouhelné
    Československé
    činnosti
    Důlně
    Geologickým
    Hloubkách
    Hornické
    Hornoslezské
    OKR
    Pánve
    Podmínkám
    Velkých
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012