Podrobnosti záznamu

Název
    K možnostem exploatace západočeských ložisek kovových rud v pravěku a raném středověku
Údaj o odpovědnosti
    Dara Baštová, Jaroslav Bašta
Další názvy
    Moegliche Nutzung der westboehmischen Metallerzlager in der praehistorischen Zeit und in fruehen Mittelalter. Possible exploitation of West Bohemian metal ore deosits in the prehistoric era and in the early Middle Ages
Autor
    Bašta, Jaroslav
    Baštová, Dara
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21
Svazek/č.
    Roč. 122
Strany
    s. 49-73
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr.,4 s.bibl.
    res.něm.,angl.
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha).
Předmětová skupina
    báňská historie
    ložiska rud
    oblast krušnohorsko-durynská
    oblast tepelsko-barrandienská
    rudy Ag
    rudy Cu
    rudy Fe
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Exploatace
    Kovových
    Ložisek
    Možnostem
    Pravěku
    Raném
    Rud
    Středověku
    Západočeských
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012