Podrobnosti záznamu

Název
    K novým možnostem fyzickogeografického hodnocení krajiny na příkladech z České republiky
Údaj o odpovědnosti
    Karel Kirchner, Radan Květ
Další názvy
    New Possibilities of Physico-Geographical Landscape Valuation on Examples from the Czech Republic
Autor
    Kirchner, Karel
    Květ, Radan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Svazek/č.
    Roč. 28, č. 4
Strany
    s. 43-58
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV
Předmětová skupina
    hodnocení fyzickogeografické
    klimatologie
    prameny podzemní vody
    půdy
    rajonizace
    reliéf
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    České
    Fyzickogeografického
    Hodnocení
    Krajiny
    Možnostem
    Novým
    Příkladech
    Republiky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    17. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012