Podrobnosti záznamu

Název
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 10
Strany
    s. 48
Rok
    2007
Poznámky
    1 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Klasifikační znak
    50(091)
    553
    553.3/.4
    929
Skupina konspektu
    553
    622
    929
Předmětová skupina
    biografie
    expedice geologická
    geologie ložisková
    historie geologie
    hornictví
    ložiska rud
    průzkum ložiska
    využití nerostných zdrojů
Geografické jméno
    Česko
    Mongolsko
Klíčové slovo
    Ing
    Krautera
    Mojmíra
    Osmdesátinám
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012