Podrobnosti záznamu

Název
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Pánek
Autor
    Pánek, Tomáš, 1977-
Jazyk
    česky
Externí objekt
   http://www.pef.zcu.cz/pef/kge/veda/geomorf_konf/sbornik/texty1/rPanek.pdf
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
Strany
    s. 114-118
Poznámky
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    brázda
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hrásť
    kenozoikum
    kvartér Západních Karpat
    metoda odporová
    morfostruktura
    neotektonika
    pediment
    pleistocén
    pohoří
    pohyb vertikální
    reliéf
    říční síť
    tektonika zlomová
    terasa říční
    vyklenutí
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Polsko jižní
    Západní Beskydy
Klíčové slovo
    Beskyd
    části
    Kvartérní
    Otázce
    Tektoniky
    Východní
    Západních
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 10. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012