Podrobnosti záznamu

Název
    K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách
Autor
    Mikuláš, Radek
    Prouza, V.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2007, -
Strany
    s. 27-29
Rok
    2008
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN sv. 2007: 978-80-7075-708-6
    Projekt: IAA304130601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Contribution to the question of provenance of the Upper Carboniferous conglomerates in the north-western Bohemia
    Rozsah: 3 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    conglomerates
    Intrasudetic Basin
    Krkonoše Piedmont Basin
    Ordovician
    Skolithos ichnofabric
    Upper Carboniferous
Klíčové slovo
    Čechách
    Otázce
    Provenience
    Severovýchodních
    Slepenců
    Svrchnokarbonských
Abstrakt (česky)
   O staropaleozoickém stáří valounů křemenců ve svrchnokarbonském hronovském slepenci nelze pochybovat. Výskyt nemetamorfovaného staršího paleozoika, které by mohlo být oblastí snosu, můžeme nejspíše hledat někde v oblasti Železných hor, eventuálně ještě blíže k oblasti dnešního výskytu hronovských slepenců, v okolí Opočna (dnešní výchozy na Vyhnanickém hřbetu). Přínos od jihu dokládají také měření směru a sklonu vrstev a pozice diskutovaných slepenců v pánvích. Pravděpodobnost, že tento pohled na geologickou situaci je oprávněný, silně zvyšuje nález ichnofosilie Skolithos isp.
Abstrakt (anglicky)
   The Hronov Conglomerate of the Upper Carboniferous of the Intrasudetic Basin yielded a find of a quartzite pebble with a typical Skolithos ichnofabric. This find represents so far the strongest evidence for the source area of the conglomerates, as quartzites with Skolithos are widespread south and southwest from Hronov, e.g., in the area of the Železné hory Mts. Lithologic and stratigraphic equivalents of the Hronov Conglomerate in the Krkonoše Piedmont Basin show a similar composition of clasts; therefore, the same source area can be presumed for them.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012