Podrobnosti záznamu

Název
    K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách
Další názvy
    Contribution to the question of provenance of the Upper Carboniferous conglomerates in the north-eastern Bohemia
Autor
    Mikuláš, Radek
    Prouza, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2008
Výraz tezauru
    conglomerate, Permocarboniferous, kvarcite, Ordovician
Klíčové slovo
    Čechách
    Otázce
    Provenience
    Severovýchodních
    Slepenců
    Svrchnokarbonských
Abstrakt (česky)
   Otázka provenience slepenců v okolí Hronova - jde zřejmě o křemence ordovického stáří z oblasti Železných hor, směr přínosu z jihu
Abstrakt (anglicky)
   Contribution to the question of provenance of the Upper Carboniferous conglomerates in the north-eastern Bohemia
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014