Podrobnosti záznamu

Název
    K otázce stáří vulkano-sedimentární sekvence západočeského neoproterozoika z hlediska mikropaleobotaniky
Údaj o odpovědnosti
    Blanka Pacltová
Další názvy
    The age of volcano-sedimentary sequence in west Bohemian Upper Proterozoic from the viewpoint of micropaleobotanics
Autor
    Pacltová, Blanka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Strany
    s. 55
Předmětová skupina
    Acritarcha
    Barrandien
    bitumeny
    břidlice černá
    mikrofosílie
    plankton
    prostředí anoxické
    prostředí mělkovodní
    proterozoikum
    vápenec
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Hlediska
    Mikropaleobotaniky
    Neoproterozoika
    Otázce
    Sekvence
    Stáří
    Vulkano-sedimentární
    Západočeského
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012