Podrobnosti záznamu

Název
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Sejkora, Jiří Litochleb
Další názvy
    To the question of wurtzite occurrence in polymetallic ores of the Březové Hory ore district (Příbram, central Bohemia)
Autor
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Sejkora, Jiří, 1968-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 12
Strany
    s. 166-170
Rok
    2004
Poznámky
    3 diagr., 1 fot., 3 tab.
    il., tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    historie geologie
    hydrotermální podmínky
    mřížkové parametry
    muzeum
    polytypie
    rekrystalizace
    revize
    rudy barevných kovů
    sbírka
    sfalerit
    wurtzit
    zdroje zrudnění
Geografické jméno
    Bohutín (Příbram, Příbram)
    ČR-Čechy
    Příbram-Březové Hory
Klíčové slovo
    Březohorského
    Čechy
    Otázce
    Polymetalických
    Příbram
    Revíru
    Rudách
    Rudního
    Střední
    Výskytu
    Wurtzitu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012