Podrobnosti záznamu

Název
    K poznání antropogenních transformací reliéfu Českého středohoří
Údaj o odpovědnosti
    Karel Kirchner, Jindřich Petrlík
Další názvy
    Contribution to the anthropogenic relief transformation of the České středohoří
    K poznaniju antropogennych transformacij rel'jefa Češskich srednich gor
Autor
    Kirchner, Karel
    Petrlík, Jindřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Svazek/č.
    Roč. 24, č. 4
Strany
    s. 3-17
Rok
    1987
Poznámky
    4 foto, 1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV
Klasifikační znak
    551.4
Předmětová kategorie
    Doupovské hory, České středohoří
    geomorfologie, paleogeomorfologie
Klíčové slovo
    Antropogenních
    Českého
    Poznání
    Reliéfu
    Středohoří
    Transformací
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012