Podrobnosti záznamu

Název
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
Autor
    Kirchner, Karel
    Krejčí, M.
    Máčka, Zdeněk
    Roštínský, P.
Konference
    Mokřady 2000 (13.09.2000-15.09.2000 : Olomouc, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Mokřady 2000. Sborník z konference při příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví
Strany
    s. 42-45
Poznámky
    Projekt: IAA3086903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Investigations of channel network in landscape protected area Litovelské Pomoraví
    Rozsah: 3 s.
Předmětová kategorie
    geomorphology
Klíčové slovo
    Charakteru
    CHKO
    Litovelské
    Pomoraví
    Poznání
    říční
    Sítě
Abstrakt (česky)
   Na základě podrobného geomorfologického průzkumu v severní části CHKO Litovelské Pomoraví byl rozpoznán anastomózní charakter říční sítě, který byl ovlivněn lidskou činností v průběhu posledních dvou století. Údolní niva je ovlivňována v současnosti dvěma hlavními procesy: - zvyšování dynamiky a zařezávání hlavního říčního koryta, degradace systému bočních ramen, které jsou zaplňovány jemnozrnnými sedimenty při vysokých vodních stavech.
Abstrakt (anglicky)
   On the basis of detailed geomorphological research, the anastomosing channel pattern was distinguished in the northern part of landscape protected area Litovelské Pomoraví. Two dominant fluvial processes are acting within the floodplain in the present time: - an increasing dynamics and incision of main bedload stream channel, - degradation of the systém of multiple side channels by infiling with fine sediments deposited by flood discharges
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012