Podrobnosti záznamu

Název
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
Další názvy
    The morphostructural features of the Moravian part of the Western Carpathians and Pannonian Basin.
Autor
    Ivan, A.
    Kirchner, K.
    Krejčí, Oldřich
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Geografického ústavu SAV
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 3
Strany
    10
Rok
    2000
Klíčové slovo
    části
    Karpat
    Moravské
    Morfostrukturních
    Panonské
    Pánve
    Poznání
    Reliéfu
    Rysů
    Západních
Abstrakt (česky)
   Geologické výzkumy styčné oblastio Českého masívu a Západních Karpat za poslední období (hluboké vrty, nové geologické mapování, geofyzikální výzkumy) přinesly četné nové poznatky, zejména o flyši, které mají vliv na geomorfologické interpretace reliéfu. Ukazuje se, že oproti minulosti, bude třeba revidovat řadu dosavadních představ, zejména týkajících se vztahů mezi geologickou stavbou a reliéfem. V bělokarpatské jednotce je zvláště významné poznání ocharakterujavorinského příkrovu, který je prakticky nezvrásněn a ploše nasunut. To neguje dosavadní pojetí střídajících se antiklinálních a synklinálních pásem a zpochybňuje dříve uvažovanou inverzi reliéfu v této oblasti.
Abstrakt (anglicky)
   The morphostructural features of the Moravian part of the Western Carpathians and Pannonian Basin.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014