Podrobnosti záznamu

Název
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
Údaj o odpovědnosti
    Antonín Ivan, Karel Kirchner, Oldřich Krejčí
Další názvy
    The morphostructural features of the Moravian part of the Western Carpathians and Pannonian Basin
Autor
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
    Krejčí, Oldřich, 1958-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografický časopis
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 3
Strany
    s. 221-230
Rok
    2000
Poznámky
    3 s.bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Předmětová skupina
    geomorfologie
    inverze reliéfu
    kenozoikum
    paleoreliéf
    příkrov
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    části
    Karpat
    Moravské
    Morfostrukturních
    Panonské
    Pánve
    Poznání
    Reliéfu
    Rysů
    Západních
Abstrakt (anglicky)
   In the paper main morphostructural features of the Western Carpathians and Pannonian Basin in Moravia are discussed in the light of their recent geological research. The different basement of the Bohemian Massif on contacts with the eastern Alps (Moldanubicum) and the Western Carpathians (Brunovistulicum) have influence on configuration of megamorphostructures as well as on the type and intensity of basement remobilization under Outer Western Carpathians. Special attention is given to: a) double grabens in the contact area of the Bohemian Massif and Carpathian Foredeep (the Upper Moravia Graben as example), b) formation of the flysch nappes, c) young uplifted very heterogenous block of the Middle Moravian Carpathians, d) problems of planation surfaces and their preservation, e) complex structure of the Bílé Karpaty nappe and problem of relief inversion in the Bílé Karpaty Mts., f) the young pull-apart structure of the northern part of the Vienna Basin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012