Podrobnosti záznamu

Název
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice)
Údaj o odpovědnosti
    Karel Kirchner, Antonín Ivan, Martin Brzák
Další názvy
    To the distribution of Quaternary fluvial sediments in the Dyje river valley in the Podyjí National Park
Autor
    Brzák, Martin
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 3
Strany
    s. 21-23
Rok
    1996
Poznámky
    1 obr., 6 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    kaňon
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    národní park
    sedimentace fluviální
    štěrk
    štěrkopísek
    terasa
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Dyjákovice (Znojmo)
    Hnanice (Znojmo)
    Vranov nad Dyjí (Znojmo)
    Znojmo
Klíčové slovo
    33-22
    33-24
    34-11
    34-13
    Dyjákovice
    Dyje
    Dyjí
    Fluviálních
    Hnánice
    Kvartérních
    NP
    Podyjí
    Rozšíření
    Sedimentů
    údolí
    Vranov
    Znojmo
Abstrakt (anglicky)
   In the canyon of Dyje river (Podyjí National Park) terraces are scarce. Small rests of the lowest terraces were studied downstream of Vranov nad Dyjí. The rest of complex accumulation more than 6m thick (Lower Pleistocene?) has been found at Králův stolec W of Znojmo
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012