Podrobnosti záznamu

Název
    K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
Autor
    Demek, J.
    Havlíček, M.
    Kirchner, Karel
    Lisá, L.
    Nehyba, S.
Konference
    Geomorfologie ´05 (25.04.2005-27.04.2005 : Nové Hrady, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník
Strany
    s. 159-163
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0211, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: To distribution of Quaternary sediments on the Červený kopec (Red Hill) in Brno.
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Brno region
    Červený kopec (Red Hill)
    fluvial terraces
    Svratka river
Klíčové slovo
    Brně
    Červeném
    Kopci
    Kvartérních
    Poznatků
    Rozšíření
    Sedimentech
Abstrakt (česky)
   Byl studován komplex kvartérních sedimentů na jihovýchodních svazích Červeného kopce v Brně. Autoři nalezli několik štěrkopískových těles, které zařadili k říčním terasám Svratky. Nejvyšší polohu štěrkopísků (povrch cca 241 m, báze 235 m n.m.) paralelizovali s Tuřanskou terasou řeky Svitavy, která je datována do spodního pleistocénu.
Abstrakt (anglicky)
   Complex of Quaternary sediments was exposed on the SE slope of the Červený kopec (Red Hill) in the southern part of the Brno city. The Hill bedrock is composed of red quartzose conglomerates and arkoses of Lower Devonian age ("Old Red"). The authors found several bodies of fluvial gravels and sands in the exposure deposited as river terraces by the Svratka river. The highest gravel body (surface cca 241 m, base cca 235 m a.s.l.) can be compared with Tuřany terrace of the Svitava R. dated paleontologically into Danubian Period.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012