Podrobnosti záznamu

Název
    K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
Další názvy
    Distribution of Quaternary sediments on the Červený kopec (Red Hill) in Brno
Autor
    Demek, Jaromír
    Havlíček, Marek
    Kirchner, Karel
    Lisá, Lenka
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník
Strany
    5
Poznámky
    Akce: 2005 ; Nové Hrady
Výraz tezauru
    fluvial deposits
    Quaternary
Klíčové slovo
    Brně
    Červeném
    Kopci
    Kvartérních
    Poznatků
    Rozšíření
    Sedimentech
Abstrakt (česky)
   Komplex neogenních a kvartérních sedimentů příůežitostně odkrytých na JV svahu Červeného kopce v Brně poskytl nové poznatky o vývoji zájmového území. Především byla zjištěna řada těles fluviálních sedimentů ("terasy Svratky")a eolických písků.
Abstrakt (anglicky)
   Complex of Neogene and Quaternary deposits were exposed on the SE slope of the Červený kopec (Red Hill) in the southern part of the city Brno. Several bodies of fluvial gravels and sands were exposed. They are connected with the terrace system of Svratka River. Thick eolian deposits (loesses and air-blown sands) cover the fluvial clastics.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012