Podrobnosti záznamu

Název
    K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty)
Údaj o odpovědnosti
    Jozef Michalík, Daniela Reháková, Eva Halásová
Autor
    Halásová, Eva
    Michalík, Jozef
    Reháková, Daniela, 1955-
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1
Strany
    s. 183-204
Poznámky
    4 obr.,7 pl.,13 bibl.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    jura
    křída-spodní
    litologie
    mikrofosílie
    stratigrafie
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Malé Karpaty
    Vysocká jednotka-Hlboč
Klíčové slovo
    Doline
    Hlboč
    Hraničných
    Jednotka
    Jursko-kriedových
    Karpaty
    Krížňanského
    Malé
    Príkrovu
    Stratigrafii
    Súvrství
    Vysocká
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012