Podrobnosti záznamu

Název
    K tektonické stavbě paleozoika na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Zapletal
Další názvy
    The tectonic pattern of the Palaeozoic of map-sheet Olomouc
Autor
    Zapletal, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 61-63
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    devon
    geologie strukturní
    geologie urbanistická
    karbon-spodní
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    tektonika zlomová
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Olomouc
Klíčové slovo
    24-22
    Listu
    Olomouc
    Paleozoika
    Stavbě
    Tektonické
Abstrakt (anglicky)
   Palaeozoic (Devonian and Lower Carboniferous) rocks together with its Proterozoic basement are exposed within a neotectonic structure of the Upper Moravian Basin. The Palaeozoic rocks underwent a two-phase tectonic evolution. 1) relatively older Variscan deformation resulting in formation of a thrust- and -fold fabric, and 2) relatively younger Variscan strike-slip movement and deformation developing along the Sudetic-type faults. In the Olomouc map - sheet the resulting fabric can be seen as arising due to segmentation of the Palaeozoic level to create separate, tectonically bounded blocks. The younger deformation phase caused rotation of the individual segments to be finally re-oriented in the W-E direction approximately
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012