Podrobnosti záznamu

Název
    K vývoju náplavových kužeĺov Delne a Šebastovky v severnej časti košickej kotliny
Údaj o odpovědnosti
    Juraj Janočko
Další názvy
    Alluvial fans of the Delňa and Šebastovka brooks in the northern part of the Košická kotlina basin (Eastern Slovakia)
Autor
    Janočko, Juraj
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 23, č. 1
Strany
    s. 61-66
Rok
    1991
Poznámky
    4 obr., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    košická kotlina
    kužel náplavový
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    sedimentace fluviální
    sedimentační dynamika
    sedimenty deluviální
    tvary geomorfologické
    východoslovenská pánev
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    časti
    Delne
    Košickej
    Kotliny
    Kužeĺov
    Náplavových
    Severnej
    Šebastovky
    Vývoju
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012