Podrobnosti záznamu

Název
    K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Pešek
Další názvy
    Investigations of horizontal faults and their frequency in limnic Upper Paleozoic in Central and Western Bohemia
Autor
    Pešek, Jiří, 1936-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 69, č. 3
Strany
    s. 89-90
Rok
    1994
Poznámky
    23 bibl.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    karbon-svrchní
    oblast středočeského permokarbonu
    sedimenty jezerní
    zlom
Předmětová kategorie
    diskuse
    zlom horizontální
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Čechách
    četnosti
    Horizontálních
    Limnickém
    Mladším
    Paleozoiku
    Středních
    Výzkumu
    Západních
    Zlomů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012