Podrobnosti záznamu

Název
    K-feldspars of the granitoid rocks from the Strážovské vrchy crystalline complex
Údaj o odpovědnosti
    Ľubica Vilinovičová
Autor
    Vilinovičová, Ľubica
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica carpathica
Poznámky
    7 obr., 6 foto, 1 tab. foto, 5 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    experimentální mineralogie
    hlubinné horniny s křemenem
    horninotvorné minerály
    jaderná pohoří
    tektosilikáty
Klíčové slovo
    Complex
    Crystalline
    Granitoid
    K-feldspars
    Rocks
    Strážovské
    Vrchy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012