Podrobnosti záznamu

Název
    Kainops chlupaci sp. n. from the Lower Devonian (Zlichovian Stage) from the Barrandian area (Czech Republic)
Další názvy
    Kainops chlupaci sp. n. ze spodního devonu (stupeň zlíchov) z oblasti Barrandienu (Česká republika)
Autor
    Budil, Petr
    Kolář, Petr
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 3-4
Strany
    5
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Trilobita, Phacopida, Prague Basin, Lower DEvonian
Klíčové slovo
    Area
    Barrandian
    Chlupaci
    Czech
    Devonian
    Kainops
    Lower
    Republic
    Sp
    Stage
    Zlichovian
Abstrakt (česky)
   Je prezentován popis nového druhu trilobita Kainops chlupaci ze spodního devonu (stupeň zlíchov) pražské pánve.
Abstrakt (anglicky)
   A description of the new species Kainops chlupaci (trilobita) from the Lower Devonian (Zlichovian stage) of the Prague Basin is presented.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014