Podrobnosti záznamu

Název
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
Údaj o odpovědnosti
    František Knížek, Jiří Litochleb
Další názvy
    Calcite drusy cavities with whewellite on the Bytíz uranium deposit (the Příbram uranium-polymetallic district, central Bohemia)
Autor
    Knížek, František
    Litochleb, Jiří, 1948-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 73-77
Rok
    2005
Poznámky
    3 obr., 4 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    antraxolit
    Barrandien
    hydrotermální podmínky
    izotopy C
    kalcit
    mineralogie topografická
    proterozoikum
    rudy U
    středočeský pluton
    whewellit
    zeolity
    žíla rudní
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Příbram-Bytíz
Klíčové slovo
    Bytíz
    Drúzové
    Dutiny
    Kalcitové
    Ložisku
    Příbramský
    Revír
    Uran-polymetalický
    Uranovém
    Whewellitem
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012